Demokratiet vårt

Hvem bestemmer i Norge? Hvordan er demokratiet vårt bygd opp? Her får vi høre om oppgavene til Stortinget, regjeringen og domstolene, og vi får et innblikk i hvordan pressen jobber. Vi møter stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum, statsråd Henrik Asheim, høyesterettsdommer Ragnhild Noer og NRK-journalist Fredrik Solvang.

Spørsmål:

  • Hva slags oppgaver har Stortinget, regjeringen og domstolene? Noter stikkord.
  • «Regjeringen kan ikke gjøre som den vil», sier Henrik Asheim. Forklar hvorfor.
  • Dommeren i filmen snakker om «likhet for loven». Hva vil det si?
  • Hvorfor er det så viktig med frie medier? Nevn noen eksempler.

Engasjer deg!

Hva kan du gjøre dersom du brenner for en sak? For eksempel for fattigdomsbekjempelse, klimaet eller for lokalsamfunnet. Må du være politiker for å være med og påvirke? Under finner du intervjuer med unge som forteller hva de brenner for og hvordan de engasjerer seg for å påvirke samfunnet. Har du en sak du brenner for?
  • Bloggeren
  • Naturforkjemperne
  • Den kristne
  • Treneren
  • Miljøverneren