Likestilling rundt om i verden

A. Likestilling i politikken

Illustrasjonsfoto som viser tre kvinnelige knyttenever. De er av forskjellig hudfarge og står hevet mot en rosa stjernebakgrunn. Tegning.
© Natstory - Dreamstime.com
 

representert – være med, bli valgt

nasjonalforsamling – parlament, de som er valgt til å styre landet

skolegang – å gå på skolen, utdanning

engasjement – være veldig interessert i noe

Bruk lenka «Likestilling i styring av landet» fra FN-sambandet og finn ut hvordan kvinner er representert i nasjonalforsamlingen rundt omkring i verden:

Spørsmål

 • Hva slags tall bygger statistikken på? Se på overskriften.
 • Hvilket land ligger øverst? Og hvilket ligger nederst?
 • Hvor ligger Norge?
 • Hvor ligger land som Sverige, Storbritannia, USA eller andre land det kan være interessant å sammenlikne med? (Bruk Ctr+F for å søke etter land)
 • Hva er mest og minst overraskende ved statistikken? Forklar.
 • Hva sier denne statistikken om likestillingen i et land? Er det andre forhold som eventuelt kan være viktige – hvilke?

B. Malala og kampen for utdanning

«Ett barn, én lærer, én penn og én bok kan forandre verden. Skolegang er den eneste løsningen. Skolegang foran alt!»
(fra Malalas tale i FN 12. juli 2013)
Malala Yousafzai på talerstolen. Foto.
Malala taler etter prisutdeling, 2013 © Christian Lutz/AP/ NTBscanpix

Pakistanske Malala Yousafzai ble skutt av motstandere da hun kjempet for jenters rett til å gå på skolen. Men hun overlevde, og ble siden verdenskjent for arbeidet sitt.

Finn ut:

 • Les Malalas historie på www.allkunne.no eller se innslaget «Historien om Malala» på NRK Skole. Trekk fram tre fakta fra livet hennes som du synes er viktige.
 • Gå inn på FN-sambandets statistikk. Velg «Sammenlign land» til høyre og skriv inn «Pakistan» og «Norge».
  • Finn punktene «Skolegang» og «Likestilling». Hva slags forskjeller finner du? Hva kan denne forskjellen skyldes?
  • Gå tilbake og finn forskjellen mellom jenter og gutter som har grunnskole i Pakistan (rull nedover til «Utdanning» og «Grunnskolegang, gutter/jenter»). Hva kan forskjellen mellom kjønnen skyldes?

Diskuter

 • Hvorfor er skolegang så viktig for verdens fattige? Sett opp tre-fire punkter. Bruk læreboka om du er usikker.
 • «Skolegang foran alt!» – hva kan det bety for norske barn og unge?

Skriveoppgave

Tenkeskriv i 5 min. om Malala og engasjementet hennes. Hva var det som fikk Malala til å engasjere seg? Hva kan hun bety for andre jenter i verden? Vil politikerne høre på henne?

Elevane skal kunne:
 • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling
 • bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon
Tilbake