Nettmobbing – hva kan vi gjøre?

Illustrasjonsfoto fra skolegård. En jente står i forgrunnen og ser fotvilet på mobilen sin mens klassevenninnene står bak og hvisker.
© SpeedKingz / Shutterstock

A. Film/artikkel

Se filmen eller les artikkelen «Norske barn er verst på nettmobbing» fra Nrk Super.

Spørsmål

 • Hva kan være grunnen til at det er så lett å mobbe på nettet? Noter noen stikkord.
 • Hvorfor er Norge verst, ifølge forskeren i filmen?
 • De som rapporterer om nettmobbing, er også oftere inn på sider med skadelig innhold, som sider om selvskading og selvmord. Hva kan være grunnen til det?

B. Statistikk

Se på statistikken nedenfor fra Medietilsynet.

 

Har du ofte* opplevd …
Gutter og jenter 14–16 år, prosent (2016)

Mobbing:

Lagt merke til: Vært slemme med eller mobbet noen – gutter 25 %, jenter 24 %. Selv opplevd: At noen har vært slem med eller mobbet – gutter 10 %, jenter 9 %. Selv gjort: Vært slem med eller mobbet noen – gutter 7 %, jenter 1 %. Søylediagram

Bilder:

Lagt merke til: At noen har lagt ut bilder som gjorde andre trist og sint – gutter 7 %, jenter 12 %. Selv opplevd: At andre har lagt ut bilder av deg som gjorde deg trist eller sint – gutter 3 %, jenter 7 %. Selv gjort: Lagt ut bilder av andre som kanskje gjorde dem trist eller sint – gutter 2 %, jenter 1 %. Søylediagram

* en eller flere ganger i måneden

(http://www.barnogmedier2016.no/mobbing-trusler-og-utestengelse)

Spørsmål:

 • Synes dere tallene i undersøkelen er høye, eller som forventet? Begrunn.
 • Hvorfor tror dere de spør etter om man legger merke til negativ atferd? Hva kan være grunnen til at det tallet er mye høyere enn det man selv har opplevd eller gjort?
 • Det er forskjell på gutter og jenter i de to kategoriene. Hvordan tolker dere det?

C. Tiltak

Flere tiltak har vært foreslått for å begrense nettmobbing:

 • Forby mobil på skolen
 • Felles regler om sosiale medier på skolen (f.eks. at ingen skal begynne med det før de er 12)
 • Bedre undervisning i nettvett og sosiale medier
 • Er det gode forslag? Sett opp fordeler og ulemper.
 • Hvilke forslag synes dere er best? Er det eventuelt andre ting man kunne gjort?

Skriveoppgave:

Velg en av oppgavene.

 1. Skriv et leserinnlegg om et av forslagene over til Aftenpostens Si;D, der du tar klart stilling for eller imot forslaget (f.eks. «Forby mobil på skolen nå!»). Du har lov til å legge vekt på følelser (patos) og personlige erfaringer, men du skal også begrunne meningene dine.
 2. Skriv en artikkel der du drøfter nettmobbing og ulike tiltak. Du skal bruke et saklig, nøytralt språk og legge vekt på fakta (logos). Ta utgangspunkt i noen av tiltakene ovenfor. Avslutt med en konklusjon om hva vi bør gjøre.
Elevane skal kunne:
 • bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon
 • gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen
Tilbake