Si din mening! Lag en appell

Skjermdump av valgkampvideo laget av SV. Audun Lysbakken i fokus med gatebilde fra Karl Johan i bakgrunnen.

Se valgkampvideoen «Vi må få slutt på overfylte klasserom!» fra SV 2017.

appell – kort tale som går for eller imot en bestemt sak

urimelig – ikke riktig, urettferdig

berøre – angå, gjelde for

Hvis dere kunne komme med forslag til en lov, hva ville dere kommet med forslag til? Skriv en appell som kunne bli brukt for å overbevise departementet.

Arbeidsgang:

 • Idémyldring: hva slags lover eller bestemmelser kunne tenkt dere å endre, f.eks. fordi de har blitt «gammeldagse» eller fordi dere mener de er urimelige – eller er det noen nye lover dere ønsker?
 • Tenk over hvilke konsekvenser loven vil ha, og hvilke grupper den vil berøre. Hvorfor er loven viktig?
 • Finn argumentene dere vil bruke – og om dere skal spille på fakta eller følelser når dere skal overbevise andre.
 • Husk at appellen ikke skal være lang, maksimalt et par minutter.
 • Lag video/lydfil, eller framfør for klassen.
En politisk appell består av fire hovedpunkter:
 • Kort innledning – hva handler det om?
 • Bakgrunn – hva er dere misfornøyd med?
 • Argumenter – hva vil dere gjøre, og hvorfor?
 • Avslutning – konklusjon!

Forslag til appeller:

 • Frokost og varmt lunsjmåltid på alle skoler!
 • Forby plastposer!
 • Førerkortgrensa ned til 16 år!
 • Forbud mot mobil på skolen!
 • Avskaff karakterer i 8. og 9. klasse!
Elevane skal kunne:
 • gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn
Tilbake