Stemmerett gjennom historien

A. Allmenn stemmerett

Figur som viser utviklingen i stemmerett fra 1814 til i dag. I 1814 var det bare menn over 25 med utdanning eller en viss inntekt som hadde stemmerett. I 1898 får menn allmenn stemmerett, i 1913 får kvinner allmenn stemmerett, og deretter blir stemmerettsalderen senket gradvis til 18 år i 1978. Siste utvikling er forsøk med stemmerett for 16-åringer i 2011.
allmenn – for alle

Spørsmål:

  • Se på tidslinja, og oppsummer i egne ord utviklingen fra 1814 til 2011.
  • Hvorfor tror dere man mente det var viktig å ha utdanning eller god inntekt for å få stemmerett i 1814?
  • Når på tidslinja mener dere at vi har et virkelig demokrati (at alle får være med å bestemme)? Hvordan begrunner dere dette?
  • Tror dere vi vil få nye endringer når det gjelder stemmeretten i framtiden? I så fall hva og hvorfor?

B. Fattige, «gale» og kriminelle

Foto fra 1800-tallet som viser en gammel, fattig dame på landsbygda. Hun holder en kurv i hånden med småting som hun selger.
Pasienter på psykiatrisk sykehus i luftegård, de fleste sitter på bakken og ser nedtrykte ut. Omgitt av nettinggjerde. Foto fra 1930-årene.

T.v.: Gammel, fattig kvinne, 1870-årene. Østfold fylkes bildearkiv. T.h.: Pasienter ved Presteseter asyl på Toten, 1930-tallet. Mjøsmuseet.

Ikke alle er med på tidslinja ovenfor. Gamle og fattige fikk penger fra det offentlige (trygd), fikk ikke stemmerett før i 1919. Og kriminelle og psykisk syke kunne ikke stemme før i 1954.

Diskuter:

  • Plasser «folk som får trygd» og «kriminelle og psykisk syke» på tidslinja ovenfor. Hvordan forandrer det utviklingen av demokratiet? Når får vi da «allmenn stemmerett»?
  • Hva sier det om menneskesynet før i tiden at fattige, psykisk syke og kriminelle ikke hadde stemmerett?
  • Er det riktig at kriminelle skal få stemme ved valg? Finn grunner for og imot.
Elevane skal kunne:
  • presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag
Tilbake