Stemmerett for 16-åringer?

To tenåringsgutter i klasserom, smiler til fotografen og har stemmeurne mellom seg. Reportasjefoto.
Fra forsøksvalg i Bindal i Trøndelag. 10-klassingene Rolf Larsen og Kristoffer Bøkestad stemmer for første gang. Foto: Birger Aarmo, Namdalsvavisa

Se filmen «16-åringer får stemmerett på prøve» fra NRK Skole

Spørsmål:

  • Hva slags saker er ungdom opptatt av? Hva ville dere tatt opp i deres kommunestyre?
  • Synes du ungdommene i filmen virker modne nok til å stemme? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Sett opp argumenter for og imot stemmerett for 16-åringer.
For Imot
   
   
   

Skriveoppgave:

Skriv en drøftende artikkel om stemmerett for 16-åringer. Bruk to eller tre av argumentene du har satt inn i skjemaet ovenfor.

I rammen nedenfor finner du forslag til innledning og avsnitt du kan bygge opp teksten med.

[Innledning:] I flere kommuner har det vært forsøk med stemmerett for 16-åringer. Det er viktig at så mange som mulig er med i demokratiet og får si sin mening. Men er 16-åringene modne nok til å stemme?

[1] 16-åringer gamle nok til … (for)

[2] Mange ungdommer er opptatt av … (for)

[3] På den andre siden … (mot)

[4] … (mot)

[5] Konklusjon (hva går du inn for?)

Elevane skal kunne:
  • gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen
Tilbake