Kroppspress – leserinnlegg

Illustrasjonsfoto fra helsestudio, nærblde av gutt som trener vekter mens han ser seg i speilet.

© Kzenon | Shutterstock

ta overhånd – dominere

mental helse – psykisk helse

retusjert – behandlet i photoshop eller annet program sånn at det ser bedre ut

forebygge – gjøre noe for at problemer ikke skal oppstå

få bukt med – få slutt på

Les innlegget til Nicolai Østeby, eller utdraget nedenfor.

Spørsmål:

  • Hva slags press er det Nicolay skriver om? Noter stikkord. Kjenner dere dere igjen i det?
  • Nicolay nevner alvorlige problemer som spiseforstyrrelser og depresjon. Tror dere det kommer av presset ungdom opplever? Kan det eventuelt være andre årsaker?
  • Hva slags løsninger eller tiltak foreslår han?
  • Er dere enige i forslagene hans? Hvorfor/hvorfor ikke?

Skriveoppgave:

  • Hvilken sak er du opptatt av? Skriv et innlegg med tittelen «Nok er nok!» (ca. 250 ord).

Presset tar overhånd. Nok er nok!

Nicolai Østeby (15)

Portrettfoto av Nicolai Østeby

Nok er nok, nå har det faktisk gått for langt.

Nå har det gått så langt at man ikke kan leve én eneste dag uten å få en påminnelse om at du ikke er bra nok.

Nå har det gått så langt at de fleste av oss unge kun trener på grunn av utseende, og ikke på grunn av helse.

Nå har det gått så langt at spiseforstyrrelser, depresjon, stress og selvmordstanker begynner å bli «normalisert» hos ungdom. …

Det har gått så langt at vi trenger tiltak for den mentale helsen hos ungdom NÅ! …

Umenneskelige, uoppnåelige og retusjerte kropper

Hele tiden blir vi unge pepret med resultater, kommentarer, reklame og bilder som drar oss ned, og vi blir påvirket enten vi vil eller ikke. Det konstante kravet om at du skal se bedre ut eller prestere bedre, hindrer at man kan slappe av.

En undersøkelse viser at nesten 50 prosent av jenter ikke er fornøyde med egen kropp, og jeg er ganske sikker på at tallet er høyere.

Kroppene vi blir eksponert for hele tiden, er umenneskelige, uoppnåelige og RETUSJERTE, noe mange ikke skjønner. Disse idealene skader den psykiske helsen vår … Hva om det ble påbudt å merke all retusjert reklame? Akkurat som at det er påbudt å merke røykpakker med at det er skadelig for helsa? …

Skolen må forebygge

Vi unge får ikke høre et eneste ord på skolen om hva som er reelt og ikke. …

Skolen lærer oss om psykiske lidelser og hva de gjør med oss, men jeg har aldri hørt et ord om hvordan vi faktisk skal forebygge disse psykiske lidelsene.

Hvis vi kan lære oss fra tidlig av at vi er gode nok som vi er, og at vi ikke trenger å være perfekte på alle mulige måter, så tror jeg at vi kan få bukt med angsten som sprer seg hos unge i dag … For selv om vi unge bare utgjør rundt 20 prosent av befolkningen, er vi 100 prosent av fremtiden.

Fra Si;D, Aftenposten 30. mars 2018

Elevane skal kunne:
  • identifisere samfunnsfaglege argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar og diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk og vurdere rettar og konsekvensar når ein offentleggjer noko på Internett
  • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar
Tilbake