Kroppspress – stortingsdebatt

Stortinget har behandlet et forslag om å gjøre noe med kroppspresset. På Stortinget.no kan vi følge saken «Representantforslag om kroppspress og reklameindustrien»:

Figur fra Stortingets nettsider som viser de tre stegene sakene går igjennom: 1 Forslag, 2 komitébehandling og 3 debatt og vedtak. Til høyre felt med nærmere detaljer og overskrift «Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken».

retusjering – bildebehandling i photoshop eller liknende som forandrer bildet

markedsføring – reklame, salgs kampanjer og liknende som blir gjort for å selge et produkt

kosmetisk kirurgi – operasjoner som forandrer lepper, neser, bryster, lår osv.

det offentlige rom – miljøet rundt oss: gater, plasser, torg osv.

kjønnsroller – ideer om hvordan gutter/menn og jenter/kvinner bør være

Spørsmål:

Gå inn på saken Representantforslag om kroppspress og reklameindustrien.

 • Hva betyr «representantforslag» – hvem har foreslått saken?
 • Hvilket parti kommer de fra?
 • Klikk på dokumentet under «Grunnlag for saken» og les de første avsnittene. Hva er bakgrunnen for forslaget?
 • Hva slags komité har behandlet saken? Hvorfor behandles saker i en komité før de går til plenum?

A. Vedtak i Stortinget:

Her er noen av forslagene til komiteen, og resultatet av behandlingen i plenum:

Forslag Status
1 Merking av reklame som bruker retusjering for å endre kroppsfasongen til mennesker. Vedtatt
2 Strengere regler for markedsføring av kosmetisk kirurgi. Vedtatt
3 Begrense reklame i det offentlige rom, gjennom for eksempel å opprette reklamefrie soner i nær omkrets av skoler. Ikke vedtatt

Diskuter:

 • Hva synes dere om vedtakene – har politikerne gjort en god jobb? Husk å begrunne synspunktene deres.
 • Forestill dere at klassen ble innkalt til høring på Stortinget om saken. Hva ville dere sagt til politikerne? Lag en liste.

B. Rollespill:

Spill debatten om forslagene i stortingssalen. Velg president som ordstyrer, og fordel roller etter parti. Dere kan finne argumenter på ungdomspartienes hjemmesider, eller bruke «Rødt/Blått»-boksen nedenfor.

 • Forbered dere før debatten. Husk å begrunne argumentene.
 • Alle innlegg må begynne med «Ærede president …»
 • Avslutt med avstemning!

«Rødt parti»: Mener at samfunnet må beskytte svake grupper. Kjønnsroller og skjønnhetsidealer har stor makt i samfunnet. De som tjener penger på dette, må kontrolleres.

«Blått parti»: Mener at den enkelte må ta valg selv. Samfunnet kan ikke ha for mange lover og regler. Fokuset på kjønnsroller og reklamemakt er overdrevet.

Elevane skal kunne:
 • gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn
 • gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og deira rollefordeling og samanlikne dei med institusjonar i andre land
Tilbake