Partiene – hvem mener hva?

Foto fra TV-debatt med partiledere. Knut Arild Hareide fra Kristelig Folkeparti og Trine Skei Grande fra Venstre holder opp avstemmingsskilt med «JA» og «NEI».
Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) under en tv-debatt. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

surrogati – bruke en annen kvinne til å føde et barn fordi man ikke kan få barn selv

retursjert reklame – reklamebilder som er forandret i photoshop eller liknende program

akse – linje

Se filmen «De politiske partiene er forskjellige» fra NRK Skole.

Spørsmål:

 • Hvorfor deler vi partiene i en høyre- og venstreside? Sett opp stikkord for hva som kjennetegner de to sidene.

A. Sorter slagord

Jobb med partiene Kristelig folkeparti, SV, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne og Fremskrittspartiet.

Se på slagordene nedenfor. Hvilket parti passer de best til?

 • Plasser slagordene og begrunn valgene deres. Hvorfor har dere plassert det der? Noen slagord har flere muligheter, derfor er det viktig å begrunne.
Logo for Kristelig folkeparti

Krf

Logo for Sosialistisk Venstreparti

SV

Logo for Senterpartiet

Sp

Logo for Miljøpartiet de grønne

MDG

Logo for Fremskrittspartiet

Frp

 • Leksefri skole!
 • Stans retur av unge asylsøkere!
 • Forby q-tips og sugerør!
 • Bilfritt sentrum nå!
 • Mer penger til politi og forsvar!
 • Nei til bompenger!
 • Nei til vern av ulv!
 • Nei til søndagsåpne butikker!
 • Fjern eiendomsskatten!
 • Norsk mat er trygg mat!
 • Nei til surrogati!
 • Forby retusjert reklame!

B. Plasser på akse

 • Plasser de fem partiene på en akse fra høyre til venstre, slik det er forklart i filmen fra NRK.
 • Er det vanskelig å plassere noen av partiene? Forklar.
venstre <   > høyre
Elevane skal kunne:
 • gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn
Tilbake