Skolepolitikk – lag klassevalg

Illustrasjonsfoto fra klasserom. En gruppe ungdommer sitter rundt et bord og rekker opp hendene.
© Syda Productions/Shutterstock

urne – boks der man legger i stemmesedlene

Arranger deres eget valg om skolesaker! Finn saker selv, eller bruk disse:

Mer karakterer i skolen? Valgfritt sidemål? Leksefri skole? Mer privatskoler?

Del inn klassen i partier. Nå skal dere være politikere fra ungdomspartiene og kjøre valgdebatt!

Gruppearbeid:

 1. Gå på jakt i partiprogrammene og finn ut hva dere mener om sakene. Fyll ut kolonnen som gjelder deres parti:
    Unge Høyre FrPU AUF Rød Ungdom
  Karakterer        
  Lekser        
  Sidemål        
  Privatskoler        
 2. Forbered debatt om ett eller flere av temaene ovenfor. Finn argumenter som støtter opp under synet deres. Noter stikkord.
 3. Arranger debatt. Velg partiledere og ordstyrer. NB! Salen må også delta i debatten. Ordstyrer passer på at alle deltar!
 4. Kom fram til forslag dere skal stemme over, og gjennomfør valg. Bruk urne og valgsedler eller Mentimeter, slik at det er hemmelig.
 5. Tell opp stemmene og sett opp «Klassens skolepolitikk» på tavla.
Elevane skal kunne:
 • gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn
Tilbake