Godseieren og arbeiderne hans

Peder Anker var en av landets mektigste menn på begynnelsen av 1800-tallet. Han bodde på godset Bogstad utenfor Kristiania og eide blant annet jernverket Bærums verk. I 1814 ble han valgt til representant ved riksforsamlingen på Eidsvoll.

Portrettmaleri av famlien Anker. Peder Anker og kona Anna sitter ved siden av hverandre med den lille dattera Karen foran seg. Karen peker på en tegning som faren holder; den forestiller det store godset familien eier.
Peder Anker med datteren Karen og kona Anna Elisabeth, slutten av 1700-tallet.
Maleri fra jernverk. Midt i et stort, mørkt rom står en ovn som spyr høye flammer; der blir jernet produsert. Arbeidere går rundt og bærer jernmalm, passer ilden osv.
Arbeidere ved Bærums verk, ca. 1800.
Fakta:
 • Eide stort gods med skoger, sagbruk og jernverk
 • 72 tjenere og ansatte på gården
 • Jobbet med veiutbygging for staten og lagde blant annet vei fra Kristiania til Trondheim
 • Eidsvollmann og senere statsminister
Fakta:
 • 12 timers arbeidsdag i sterk varme
 • Bønder i området måtte levere ved til jernovnene, men fikk muligheten til jobb og ekstra inntekter
 • Barna jobbet med å hogge stein for å skille ut jernmalmen
 • Egen skole på verket
 • Ikke stemmerett

Spørsmål:

gods – stor landbrukseiendom

jernmalm – mineral med jern i, som blir varmet opp slik at jernet kommer ut

klasseforskjell – forskjell mellom fattig og rik, mellom forskjellige yrker osv.

 • Beskriv bildet av Peder Anker og familien. Hvordan ser vi at det er mennesker med rikdom og makt?
 • Hvorfor tror du datteren peker på bildet faren holder?
 • Beskriv bildet av Bærums verk. Hvordan får maleren fram hvor tungt arbeidet var?
 • Hvordan er livet til Anker-familien sammenliknet med livet til arbeiderne på verket? Se på
  • muligheten til å bestemme over sin egen arbeidsdag
  • velstand og helse
  • respekt og politisk innflytelse
  • ansvar for eiendom og andre mennesker

Diskuter:

Dere er arbeidere på jernverket. Nå har dere hørt at Peder Anker skal til riksforsamlingen på Eidsvoll. Dere har også hørt rykter om den franske revolusjonen og slagordet «frihet, likhet, brorskap». Dere holder møte og vil gjerne komme med noen ønsker til Peder før han drar. Hva slags spørsmål vil dere stille ham? Hva slags ønsker har dere?

Noter på tavla.

Skriveoppgave:

Velg en av oppgavene.

 1. Tenkeskriv i 5 minutter om klasseforskjell og menneskerettigheter i det norske samfunnet i 1814. Ta utgangspunkt i bildene av Anker-familien og arbeiderne på Bærums verk.
 2. Du er Peder Ankers datter, Karen. I 1814 er du blitt 16 år, og du har lekt mye på jernverket som barn. I morgen skal faren din dra på riksforsamlingen på Eidsvoll. Skriv en dagbokside med de tankene du gjør deg. Hvordan vil Norges framtid bli? Tenker faren din nok på folket han har ansvar for? Begynn slik: «Kjære dagbok …»

Sammensatt tekst:

Hvordan er klasseforskjellene i Norge i dag? Finn to bilder og lag en kontrast på samme måten som Anker-familien ved siden av arbeiderne.

Presenter i klassen. Begrunn valg av bilder.

Elevane skal kunne:
 • gjere greie for idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og beskrive følgjer dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg
 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
Tilbake