Jødeparagrafen og fordommer

§2

… Jøder er fremdeles utelukket for adgang til riket.

jøde – person som tror på jødedommen. Jødene var en forfulgt minoritet i Europa siden middelalderen. I 1947 opprettet de sin egen stat, Israel, i Midtøsten.

visum – stempel i passet som gir tillatelse til å reise inn i et land

borger – person som har rett til å bo i landet, statsborger

bedragersk – som lurer og snyter

barbarisk – vill, usivilisert

snuskete – skitten

overtro – tro på farlige, primitive makter

hets – mobbing, hatefull omtale

Jødene var en minoritet i Europa med få rettigheter. Før 1814 kunne de få spesielt visum til Norge for å drive handel. Men Grunnloven gjorde det enda strengere og vedtok at jødene ikke skulle ha adgang til landet i det hele tatt.

A. Fordommer på 1700- og 1800-tallet

Her er noen sitater fra samtiden:

Portrettmaleri av Nicolai Wergeland «En sann jøde kan aldri bli noen god borger!»
Nicolai Wergeland, eidsvollsmann
Portrett av Christian Magnus Falsen «… en religion som ikke uttrykker annet enn hat og forakt mot alle som ikke tilhører den …»
Christian Magnus Falsen, eidsvollsmann
Portrettmaleri av Lauritz Weidemann «Dette folk har alltid vært oprørsk og bedragersk, og deres religion får dem til å skape uro og danne stat i staten.»
Lauritz Weidemann, eidsvollsmann
Portrettmaleri av Voltaire «Vi anser dem som et uvitende og barbarisk folk, som lenge har forent den mest snuskete grådighet med den mest avskyelige overtro.»
Voltaire, fransk filosof

Spørsmål:

 • Hva slags holdninger til jøder finner dere i sitatene?
 • Hva er Voltaire ellers kjent for? Hvordan passer det til utsagnet hans om jøder?
 • Hvorfor tror dere eidsvollsmennene ville ha jødeforbud? Hva var de redd for?
 • Finner vi liknende holdninger mot folkegrupper eller religioner i dag? Hva slags?

Gruppearbeid eller to og to:

 • Hva er en fordom? Forklar med egne ord.

Hva mener dere er riktig om nordmenn:

 • Nordmenn er født med ski på beina
 • Nordmenn er ærlige
 • Nordmenn er kalde
 • Nordmenn er rike
 • Nordmenn er sjarmerende
 • Nordmenn er arbeidsomme

Og hvordan oppfatter dere folk fra andre land, eller med annen religion?

 • Danmark – dansker er …
 • Sverige – svensker er …
 • Frankrike – franskmenn er …
 • England – engelskmenn er …
 • USA – amerikanere er …
 • Tyskland – tyskere er …
 • Japan – japanere er …
 • Kristne er …
 • Muslimer er …

Diskuter:

 • Er dette fordommer (stereotypier), eller er det fakta?
 • Hva slags fordommer er vennskapelige eller spøkefulle?
 • Og hvilke er mer negative eller farlige?

B. Fordommer i dag

Illustrasjonsfoto av figurer på rekke og rad – menn og kvinner i forskjellige farger. De ligner på sånne remser man klipper ut i papir. I midten en jødestjerne som står på en stang. Illustrasjonen skal symbolisere det jødiske folket eller den jødiske kulturen.
© Stephen Coburn/Shutterstock

I dag opplever mange at «jøde» blir brukt som skjellsord, og flere unge prøver å skjule at de er jøder.

Les Si;D-innlegget «Jøde som skjellsord» eller se klippet «Er unge jøder redde for hets og terror?»fra NRK Skole.

Spørsmål:

 • Hva kan være grunnen til at jøde blir brukt som skjellsord i dag? Er det noe dere kjenner fra deres miljø?
 • Hva slags skjellsord er vanlige i deres miljø (f.eks. «hore», «neger», «homse»)? Hva uttrykker de? Lag en tabell med ordet i den ene kolonnen og betydningen i den andre.
 • Hvordan kan vi motarbeide hets mot minoriteter?
  • på skolen?
  • i samfunnet?
Elevane skal kunne:
 • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
Tilbake