Monarki eller republikk?

Postkort eller plakat med tegning av kongefamilien i 1905: Kong Haakon 7. og dronning Maud med kronprins Olav foran seg. Under en laurbærkrans og det norske riksvåpenet.
Kong Haakon, Dronning Maud og kronprins Olav i 1905
Portrettfoto av kongefamilien: Sonja og Harald, Haakon Magnus og Mette Marit, Ingrid Alexandra, Sverre Magnus og Marius. De er samlet på Skaugum til jul; Sonja og Mette Marit har bunad.
Kongefamilien 2014 © Lise Åserud / NTB scanpix

monarki – kongen er statens overhode

republikk – president er statens overhode

avskaffe – fjerne

Norge valgte å fortsette med monarkiet i 1905, og tok en dansk prins til konge. Men hva med i dag? Er monarkiet fortsatt aktuelt?

Les innlegget til Lea (13) fra Si;D, «Det eneste kongen gjør, er å være på mynten».

Spørsmål:

  • Hvorfor vil Lea avskaffe monarkiet? Finn to hovedgrunner.
  • Hva slags makt har kongen i dag?
  • Gå inn på www.regjeringen.no og søk på «kongehuset». Hvor mye penger får kongehuset fra staten?

Diskuter:

Bør vi ha monarki eller republikk (president) i Norge? Finn argumenter for og imot begge før dere starter diskusjonen.

Skriveoppgave/lydfil

Tenk deg at du er invitert til en skole i USA. Elevene der synes det er veldig rart med konge og kongefamilie. Du skal holde et kort foredrag for dem om monarkiet i Norge (men på norsk):

  • Hvorfor – historisk bakgrunn
  • Hva kongen gjør
  • Ditt syn – fortsatt monarki eller republikk. Husk å begrunne standpunktet.
Elevane skal kunne:
  • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
  • presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag
Tilbake