Nasjonalisme – før og nå

A. Bilder fra 1905

Foto fra valglokale i 1905. En mann putter stemmen sin i urnen mens to funksjonærer ser på. På veggen bak henger store flagg, kranser av løv og mottoet «Norge for nordmenn» med store bokstaver.
Avstemning i Maridalen i Kristiania 1905. Foto: Jesper Jespersen/Oslo Museum

slagord – politisk budskap, motto

symbol – tegn eller bilde som betyr noe annet, f.eks. hjerte for kjærlighet

region – område av landet

Altet – en kraft i universet (verdensrommet)

inkludering – at alle er med og får samme respekt

nasjonalisme – følelse for et spesielt land

Dette bildet er fra folkeavstemningen om unionsoppløsningen i 1905.

 • Se på slagordet på veggen bak. Hva betydde dette i 1905?
 • Hva tenker dere om innredningen av valglokalet? Legger den opp til en rettferdig avstemning? Forklar.
 • Ville vi godtatt en slik innredning i dag? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvordan blir slagordet «Norge for nordmenn» brukt i dag? Hvorfor har det endret betydning på den måten?

Tegning av en person med en bautastein; de står på en klippe omgitt av høye fjell. Personen er kledd som en vikingkvinne og står i sterk vind med flagrende hår. Kjolen har norske farger, og hun holder en øks og et skjold med det norske riksvåpenet. Bautasteinen har vikingmønster og inskripsjonen «Frihet, likhet og brorskap. Norges grunnlov 1814».

Postkort med tegning av Andreas Bloch. Norsk Folkemuseum

Dette postkortet ble laget i forbindelse med folkeavstemningen.

 • Beskriv bildet. Hva slags symboler finner du? Lag en liste.
 • Hva står det på steinen? Hva viser det til?
 • Hva slags budskap har kortet? Hva sier det om stemningen i 1905?

B. Kong Haralds tale

I 2016 holdt Kong Harald en tale i Slottsparken under kongeparets hagefest.

Se klippet «– Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting» eller les utdraget under.

Portrettfoto av kong Harald
Foto: Tor Atle Kleven/CC BY-SA 2.0

«Norge er høye fjell og dype fjorder. Det er vidder og skjærgård, øyer og holmer …

Men Norge er fremfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden …

Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre …

Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes.»

Spørsmål:

 • Hva mener kongen det vil si å være norsk? Oppsummer med egne ord. Hva er hovedpoenget hans?
 • Kongen sammenligner seg selv med innvandrere fra Afghanistan og andre land. Hva slags virkning får det?
 • Er talen en god beskrivelse av Norge i dag? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Finnes det fortsatt grupper som ikke føler seg inkludert i Norge? Hvorfor, i så fall?

Skriveoppgave

Tenkeskriv i 10 minutter om det å være norsk før og nå ut fra bildene ovenfor og kongens tale. Bruk ordene i ordbanken etter behov.

Ordbank: frihet, selvstendighet, stolthet, diskriminering, inkludering, likeverd, demokrati, fellesskap, nasjonalisme, mot, styrke
Elevane skal kunne:
 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
 • presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag
Tilbake